Pleieråd

Beskyttelse

Såpe er bra både for mennesker og natur. Kalkstein og marmor danner med tiden sammen med såpe utfelling av kalksåpe. Kalksåpe gir en naturlig og sterk beskyttelse.

En nylig lagt steinoverflate vaskes med såpe og vann for å gi en beskyttende impregnering. Bland 1 dl såpe med 10 liter vann de to første gangene du vasker. Deretter vasker du gulvet med normal dosering i henhold til bruksanvisningen. En overflate som mettes, der såpen ligger igjen som en hinne, kan bli litt misfarget og glatt. Skur da en ekstra gang kun med vann.

Stenimpregnering er en litt dyrere, men mer effektiv metode å anvende for å beskytte natursteinen fra å få flekker. Visse impregneringsmidler kan forandre steinens utseende. Den blir vanligvis litt mørkere. Vi anbefaler derfor Fila W68, en impregnering som er tilpasset naturstein som gjør at steinen beskyttes og samtidig beholder sitt opprinnelige utseende. Dessuten kan man bruke den når steinen fremdeles er fuktig. Vær nøye med å følge bruksanvisningen til produktet.

Obs! Vi anbefaler at man alltid bruker steinimpregnering som beskyttelsesmetode på børstede og diamantfreste steinoverflater.

Rengjøring

Bruk kun såpe eller Allrent sammen med vann når du vasker og rengjør steinen din. Doser i henhold til bruksanvisningen. Alltid unngå sure rengjøringsmidler (pH-verdi som er mindre enn 7), siden disse kan skade steinen.

Flekker

Som første tiltak, forsøk å suge opp flekken med husholdningspapir eller en klut. Prøv deretter med en fuktig fille og vann. Deretter anvendes en løsning av vann og såpe, alternativt med vann og Allrent. Arbeid alltid utenfra og inn mot midten av flekken for å unngå at flekken sprer seg.

Olje, sminke og liknende flekker

Fett- og oljeflekker bør vaskes bort så fort som mulig for å forhindre at de trenger lenger inn i steinen. Flekkene tørkes tørre med papir og vaskes deretter med løsemiddel. Tørk deretter rent med husholdningspapir eller en klut. Løsemiddel som kan anvendes er lakknafta, tynner og terpentin. Skyll til slutt med såpe eller Allrent blandet med vann.

Gummi, lim, stearin, markørpenner

Ta vekk så mye som mulig mekanisk, gjennom å skrape forsiktig med kniv eller liknende. Vask deretter bort flekken med løsemiddel (tynner, lakknafta eller terpentin). Avslutningsvis, rengjør steinen med vann og såpe eller Allrent.

Riper og skader fra syrer

En ripe på gulvet behøver ikke utbedres. Den slites med tiden og tilfører en vakker patina til steinen. Syrer fra rester av såpe og sjampo eller fra mat og drikke kan tære på steinen. Dersom det oppstår skade, kan man forsiktig slipe skaden for hånd med en fin diamantslipekloss, stålull eller nylonfille.

Er du en håndverker eller vil du bare vite mer? Les vår Guide til håndverkeren her.

Norska
Norska